YES

KONTAKT YES


Veien til riktig informasjon-kilde kan være til hjelp når en kunder og/eller klient oppsøker hjelp og er i gang med en endring av livssituasjon. YES konsulent kan bistå med en struktur for hva skal inngå i søknad prosesser og hva som målet for endring, samt sørge for at veien til riktig informasjon-kilde og søknad prosesser er SMART (Spesifikk, Målbar, Akseptabel, Realistisk, Tidsbestemt). For mer informasjon er det gjerne å ta kontakt.

YES Medlemmenes engasjement er vår første ressurs

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKTOPPLYSNINGER


Skille mellom bolig og tjenester. Tjenestene skal ta utgangspunkt i brukerens behov og deres rett til selvbestemmelse. Høres her

Postboks 1972 Vika, 0125 Oslo